FAQ

Hier vindt u de meest gestelde vragen van onze klanten
Onze openingstijden zijn maandag, woensdag en vrijdag van 09:00 tot 17:00 en zaterdag van 09:00 tot12:00. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken

Nee, vanwege de beveiliging is dat niet mogelijk

Rolstoel toegang tot aan uw loket is helaas niet mogelijk vanwege 3 x traptreden

U dient in het bezit te zijn van een geldig Europees legitimatiebewijs en een IBAN bankrekening
nummer. Wij accepteren de volgende documenten geldig als legitimatiebewijs:
Europees paspoort
Geldig Verblijfsdocument voor Nederland
Nederlandse Identiteitskaart
Nederlands Rijbewijs
Ja, u kunt als contractant (hoofdhuurder en/of medehuurder) een volmacht afgeven. De gemachtigde kan dan het safeloket bezoeken met uw sleutels, ook als u er zelf niet bij bent. Een gemachtigde is echter geen medehuurder. Mocht u of uw medehuurder komen te overlijden, komen alle volmachten te vervallen.Voor het afgeven van een volmacht dient u als hoofdhuurder of medehuurder langs te komen met de te machtigen persoon. Op de vestiging kunnen wij dit dan direct voor u regelen.
Ja, u kunt uw partner of een familielid aanwijzen als medehuurder. Uw medehuurder heeft net als u met de sleutels toegang tot het safeloket, ook als u er zelf niet bij bent. Hoofdhuurder en medehuurder zijn gelijken op het contract. Het bijschrijven van een medehuurder kan alleen persoonlijk op de vestiging zelf. U dient hiervoor beide aanwezig te zijn met een geldig legitimatiebewijs.
Uw safeloket blijft toegankelijk voor uw eventuele medehuurder. Eventuele volmachten komen te vervallen. Uw erfgenamen kunnen op vertoon van een verklaring van erfrecht en een overlijdensakte toegang krijgen tot uw safeloket.
U betaalt eenmalig € 90,- borg per safeloket voor de sleutels en het slot. Als u bij het beëindigen van de huurovereenkomst alle sleutels weer inlevert en er geen betalingen openstaan, wordt de borg binnen een maand aan u teruggestort.
U kunt op de vaste kluisdagen kosteloos en onbeperkt uw safeloket bezoeken.
Mocht u één of beide sleutels verliezen, worden hiervoor ook kosten in rekening gebracht. De kosten voor één verloren sleutel bedragen €250,- exclusief BTW en bij twee verloren sleutels bedraagt dit €585,- exclusief BTW.
Uw safeloket bevindt zich in een zwaar beveiligde kluis die voldoet aan de strenge eisen van veiligheidscategorie 4+ (er is geen klasse 5) .. Dit betekent dat de kluis onder meer uitstekend beschermd is tegen brand en diefstal en 24/7 wordt gemonitord. Daarnaast is het politiebureau om de hoek.
Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. De Mijdrechtse Kluis houdt zich daarbij strikt aan de
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De Mijdrechtse Kluis staat onder toezicht van De Nederlandse Bank. Zij stellen oa eisen aan De Mijdrechtse Kluis om uw gegevens op te slaan en te verifieren op echtheid. Indien u hier meer informatie over wenst, neem dan contact op met een van onze medewerkers op de locatie. Ook is onze website alleen toegankelijk via een 256-bits SSL-beveiliging. De gegevens die u invult worden dan ook via een versleutelde verbinding verzonden.
Standaard is er geen verzekering op de safeloketten. De reden is simpel. Veel zaken die u daar in gaat opbergen hebben geen intrinsieke waarde. Denk hierbij aan uw testament, oprichtings papieren van uw bedrijf, aandelenregister en paspoorten. U kunt optioneel een verzekering afsluiten voor 50 euro per jaar met een dekking van 25.000 euro per safeloket.
De verzekering is onder gebracht bij de Nationale Nederlanden.
U dient zelf aannemelijk te maken welke goederen verloren zijn gegaan. Deze voorwaarden zijn vergelijkbaar met die van banken en schadeverzekeraars. Ook dan dient u door middel van bijvoorbeeld foto’s, facturen en/of taxatierapporten aan te tonen welke kostbaarheden verloren zijn gegaan
Na maken van het huurovereenkomst wordt u gevraagd om de jaarhuur per pin te betalen. Wij accepteren helaas geen contante betaling . Op uw afschrift komt te staan: De Mijdrechtse Kluis.
De overeenkomst wordt elk jaar automatisch met één jaar verlengd. Voor deze vervolg betaling sturen wij u een factuur op 7 dagen betalingstermijn.
De opzegtermijn bedraagt ten minste één maand voor het einde van uw huurovereenkomst.
Opzeggen kan per brief, email of middels een bezoek aan De Mijdrechtse Kluis

Wellicht heeft u een kluisje gehuurd bij De Nederlandse Kluis. Ook zij werken met jaarcontracten. De procedure omtrent opzeggen bij hen is:

De opzegtermijn bedraagt ten minste één maand voor het einde van uw huurovereenkomst. De overeenkomst wordt elk jaar automatisch met één jaar verlengd. Eindigt uw contract bijvoorbeeld op 31 oktober, dan dient u uw safeloket op te zeggen op of vóór 30 september van het opvolgende kalenderjaar.